Odnawialne Źródła Energii

Najnowsze modele inwestycyjne związane z zieloną energią.

Udziały w spółkach już od 10.000 zł jednorazowo.

Gwarantowana stopa zwrotu na poziomie minimum 20% rocznie.

 

wiatraki